Üyelerden Gelen Şiirler

Şiir Defteri Şair Üyelerimizden

beybikral - aşk Şiiri

aşk

S eni her gün durmadan düşünüryorsam
E llerim kanda da olsa ,her sözümde duruyorsam
N densizce bazen seni sorularımla boğuyorsam
İ lk günkü gibi kadar çok sewiyorum demektir
Ç aresizlik içindeysem ,sana belli etmiyorsam
O lur olmaz kişilerden seni uzak tutuyorsam
K alkan eli sana karşı acımadan kırıyorsam
S eni hala ilk gün ki gibi çok sewiyorum demektir
E ğerki sana özel dawranıpta duruyorsam
v ar olan mutluluğu tek seninle buluyorsam
İ lk gün gibi hala seni kaybetmekten korkuyorum
Y anında hep oluyorsam ,çok sewiyorum seni demektir
O güzelim gözlerini seyredipte duruyorsam
R esim gibi şiirlere ,cismini yansıtıyorsam
U mudumu , herşeyimi , sana fedaediyorsam
M ecnun gibi delicesine , çok sewiyorum demektir


Telif hakları bulunan şiirlerin kaldırılması için [email protected] adresine başvurunuz