Üyelerden Gelen Şiirler

Şiir Defteri Şair Üyelerimizden

yasax - Seni Seviyorum... Şiiri

Seni Seviyorum...

S eni seviyorum
E llerini tutmak istiyorum
N eden ve niçin demeden
İ smini haykırmak istiyorum

S eninle yasamak istiyorum
E n güzel duygularımı
V e hayatın
İ çindeki boşlugu
Y alnız seninle tamamlamak istiyorum
O lur olmaz düşünmeden
R esmini degil seni öpmek istiyorum
U yumadan öyle her gece
M ümkün olmayacagını bile bile...


Telif hakları bulunan şiirlerin kaldırılması için [email protected] adresine başvurunuz